Miljöpolicy

Med kunden i centrum ska DW Tråd verka för en varaktigt hållbar utveckling.

Vår målsättning är att den samlade miljöpåverkan från verksamheten, produkter och tjänster ska rymmas inom ramarna för vad människan och naturen tål. DWs förbättringar inom miljöområdet ska ske i takt med vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

Kontakta oss ×

Välkommen att kontakta oss med dina frågor. Du når oss smidigast via dwt@dwtrad.se eller via telefon på 0528-650 880. Du kan också använda dig av vårt kontaktformulär nedan.

Lager/Leveransbesked får du på tel. 0528-650 883 eller lager@dwtrad.se.

Kontaktpersoner

Mikael Persson
Ansvarig Säljare/Avtal-Offert
mikael@dwtrad.se
T:0528650881
M:0705427100

Elisabeth Gustavsson
Administration/Order-Inköp-Ekonomi
elisabeth@dwtrad.se
T:0528650882
M:0701991230