Kvalité

DW Tråds övergripande kvalitetsmål är att tillhandahålla väl fungerande produkter och god service med hög och jämn kvalitetsnivå. 
Produkterna och tjänsterna ska uppfylla kundernas krav som framgår av gällande specifikationer eller andra avtalade villkor.

Givetvis följer vi uppsatta normer för Eurocode, europagemensamma dimensioneringsregler för bärverk till byggnader och anläggningar. Våra produkter är ocksåCE-märktaoch får därmed säljas i EES-området utan ytterligare krav.

DWs marknadsförda produkter och tjänster ska:

  • Uppfylla önskade, avtalade och utlovade produktegenskaper.
  • Levereras i rätt tid och till överenskomna priser.
  • Uppfylla krav i tillämpliga normer, lagar och förordningar.
  • Uppfylla, i tekniskt hänseende, de krav som kan anses följa av handelsbruk och god sedvänja.

Vår målsättning förverkligas genom att:

  • De anställda besitter goda kunskaper inom det egna arbetsområdet och känner ansvar för utfört arbete samt att de förstår och tillämpar DWs kvalitetspolicy.
  • De anställda kan identifiera och rapportera problem som rör produkt, process och kvalitetssystem inom det egna arbetsområdet.
  • Utrustningar och lokaler är ändamålsenliga och i gott skick.
  • Organisation, ansvar och befogenheter för företagets olika instanser är fastlagda.
  • Ett system för kvalitetsstyrning enligt EN ISO 9001 är inarbetat i företaget.
  • Kvalitetssystemet ständigt förbättras.

Kontakta oss ×

Välkommen att kontakta oss med dina frågor. Du når oss smidigast via dwt@dwtrad.se eller via telefon på 0528-650 880. Du kan också använda dig av vårt kontaktformulär nedan.

Lager/Leveransbesked får du på tel. 0528-650 883 eller lager@dwtrad.se.

Kontaktpersoner

Mikael Persson
Ansvarig Säljare/Avtal-Offert
mikael@dwtrad.se
T:0528650881
M:0705427100

Elisabeth Gustavsson
Administration/Order-Inköp-Ekonomi
elisabeth@dwtrad.se
T:0528650882
M:0701991230